Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-62081

Vacature: Twee Leden Raad van Toezicht voor AmbulanceZorg Limburg-Noord in Venlo

VACATURENR lv-62081 (02-02-2018)

Twee leden raad van toezicht

Organisatie: AmbulanceZorg Limburg-Noord
Uiterste reactiedatum: 23 februari 2018

AmbulanceZorg Limburg-Noord
is een dynamische organisatie die zich aanpast aan de uitdagingen van de hedendaagse gezondheidszorg, AmbulanceZorg in het bijzonder. AmbulanceZorg Limburg-Noord onderscheidt zich door kwalitatief hoogwaardige AmbulanceZorg te leveren aan de klant. Zorg met een hoofdletter Z. AmbulanceZorg Limburg-Noord is een high-tech organisatie met een menselijke maat. Ontwikkeling én duurzame inzetbaarheid van medewerkers staan bij AmbulanceZorg Limburg-Noord centraal.
In verband met vrijgekomen vacatures is de Stichting AmbulanceZorg Limburg-Noord op zoek naar:

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

(Financiële en juridische expertise)


Functieprofiel
De Raad van Toezicht functioneert overeenkomstig de principes van de Zorgbrede Governance Code. Kandidaten dienen bij voorkeur te beschikken over kennis en ervaring in een eindverantwoordelijke positie en over strategisch inzicht met betrekking tot netwerk- en/of ketenorganisaties. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht spelen deskundigheid, herkomst en diversiteit van de leden een rol. Ter aanvulling en versterking van de deskundigheden van de huidige leden van de RvT zoeken wij kandidaten met bedrijfseconomische en/ of juridische achtergrond, die bij voorkeur woonachtig zijn in het werkgebied van AmbulanceZorg Limburg-Noord.

De financiële toezichthouder beschikt over expertise op het gebied van finance en control en heeft kennis en ervaring op het gebied van financieel risicomanagement en meerjaren financieel beleid op een zodanig niveau, dat dit lid actief kan deelnemen aan de financiële commissie.

De tweede beoogde kandidaat heeft ruime kennis en ervaring met juridische aspecten rond samenwerking in de private en/of publieke sector.

Algemene functie-eisen voor Raad van Toezichtleden van AmbulanceZorg Limburg Noord

Van de Raad van Toezichtleden wordt verwacht, dat zij
 • beschikken over academisch werk- en denkniveau;
 • de capaciteit en de mentaliteit hebben om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • voldoende affiniteit hebben met het zorgveld in het algemeen en de doelstellingen van AmbulanceZorg Limburg-Noord in het bijzonder ;
 • het vermogen hebben om het beleid van AmbulanceZorg Limburg-Noord en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen ;
 • de balans kunnen bewaken tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen hebben in teamverband te functioneren;
 • beschikken over maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel: integriteit, zorgvuldigheid, kritisch vermogen, waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de Stichting;
 • voldoende tijd willen en kunnen vrijmaken voor reguliere vergaderingen, andere voor het toezicht noodzakelijke activiteiten en het zich eigen maken van de relevante informatie.


Informatie
 • Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren terecht bij Annemiek Dusch tel. 088-0330206 of mail: adusch@ambulancezorgln.nl.


Sollicitaties
 • Reageer via de sollicitatie button: Solliciteren
 • Uw schriftelijke sollicitatie vergezeld van uw motivering en curriculum vitae gelieve vóór 25 februari 2018 aan te leveren via onderstaande invulformulier.
 • De gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats op 13 en 14 maart 2018

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Kijk op www.ambulancezorgln.nl voor de sollicitatieprocedure.

Solliciteren
Meer info  www.ambulancezorgln.nl