Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-59513

Vacature: Senior Integrale Plannen en Programma's voor Gemeente Sittard-Geleen

VACATURENR lv-59513 (30-08-2017)

SENIOR INTEGRALE PLANNEN EN PROGRAMMA'S

Functiebenaming Senior integrale plannen en programma’s
Functienummer 1010030
Omvang 1 FTE
Cluster / team Beleid/ Economische Ontwikkeling
Schaalniveau 12 (max. € 5.384,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband).

Algemene informatie
Binnen het cluster Beleid is de strategische en (door)ontwikkel capaciteit van de organisatie gebundeld. Het cluster Beleid levert betrouwbare ondersteuning aan het bestuur, zorgt dat aan de voorkant gestuurd kan worden, zorgt dat de gemeente ook voor strategische zaken een loket heeft (strategische frontoffice) en zorgt voor heldere opdrachten (opdrachtgeverschap).

Het team Economische Ontwikkeling is onderdeel van het cluster Beleid. Binnen het team Economische Ontwikkeling vallen o.a. de volgende strategische (door)ontwikkel taakvelden: euregionale, regionale en lokale economie incl. arbeidsmarktbeleid, beroepsgericht onderwijs en duurzaamheid.

De afgelopen jaren is koers gezet, met drie prioriteiten: economische structuur en werkgelegenheid, stedelijke functies en sociale vitaliteit. Naast deze prioriteiten van beleid hebben we in de huidige coalitieperiode gekozen om bovenop de drie prioriteiten, stevige accenten te zetten op de aanpak van stadscentra, de wijkenaanpak en profilering. Op het gebied economie, arbeidsmarkt en onderwijs zal de spin-off van de aantrekkende bedrijvigheid binnen chemie, automotive, logistiek en MKB maximaal benut worden. Maatregelen op regionaal niveau dragen bij aan versterking van het vestigingsklimaat. Om die reden is in de programmabegroting 2015 besloten tot versteviging van het programmatisch (samen) werken op deze thema’s. Om dit te kunnen realiseren wordt het strategisch vermogen van de organisatie versterkt.

Hoofdtaken
 • In samenspraak met belangrijkste partners uit het (eu)regionale netwerk ontwikkelen van een strategische en integrale (door) ontwikkeling op het gebied van economie, onderwijs en arbeidsmarkt.
 • Regie voeren/programmasturing op de daadkrachtige uitvoering van programma’s, complexe dossiers en integrale plannen, projecten en programma’s zoals bijvoorbeeld grensoverschrijdende agglomeraties, opstellen economische visie;
 • Adviseren van portefeuillehouder(s) en (project)management op het gebied economie, onderwijs en arbeidsmarkt.
 • Signaleren en (laten) vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar beleidsvorming; aangeven en/of inschatten van effecten voor het totale integrale gemeentelijke beleid, zowel in- als extern.
 • Opstellen en nader onderbouwen van strategische stukken, begrotingen en tussentijdse rapportages.
 • Monitoren en evalueren van strategie en beleid.
 • Zorgen voor kennisoverdracht op gebied van economie, onderwijs en arbeidsmarkt; is inhoudelijk klankbord voor de andere (beleids)medewerkers binnen en buiten het cluster.

Functie-eisen
 • Academisch denk – en werkniveau
 • (ruime) relevante werkervaring
 • kennis en ervaring met werken in complexe en multidisciplinaire netwerken
 • aantoonbare ervaring met integrale strategische ontwikkeling en implementatie van opgaven in een publiek-private omgeving
 • aantoonbare ervaring met het kunnen ophalen, omgaan en afwegen van verschillende stakeholdersbelangen leidend tot een samenhangend integraal plan/programma
 • Ervaring met het opstellen, schrijven van strategische documenten

Competenties
 • Omgevingsbewust
 • Verantwoordelijkheid
 • Visie
 • Resultaatgerichtheid
 • Ondernemingszin
 • Samenwerken
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Inlevingsvermogen
 • Analytisch vermogen
 • Strategisch vermogen

Informatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Annabelle Pereboom, teammanager Economische ontwikkeling (06-46023830)

Voor vragen over de procedure met Relinde Zits, HRM-adviseur (06-50203319)

Selectieprocedure
Je kunt tot en met 27 september a.s.

direct online reageren via onderstaande button ‘solliciteren’ met vermelding van functienaam.

Medewerkers van de provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Het staat medewerkers van deze organisaties dus vrij op interne vacatures bij deze vier organisaties te reflecteren. De sollicitanten hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteren
Meer info  www.sittard-geleen.nl