Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-59425

Vacature: Afdelingshoofd Financien en Informatiemanagement voor Gemeente Eijsden-Margraten via Delfin

VACATURENR lv-59425 (24-08-2017)

Vacature: Afdelingshoofd Financien en Informatiemanagement voor Gemeente Eijsden-Margraten via Delfin

AFDELINGSHOOFD FINANCIËN EN INFORMATIEMANAGEMENT

Gemeente Eijsden-Margraten


Organisatie
Eijsden-Margraten is een uitgestrekte gemeente in het zuidelijkste puntje van Nederland. Een jonge gemeente, in 2011 gefuseerd, maar geworteld in een lange historie. In vijftien kernen en twintig buurtschappen leven zo’n 25.000 inwoners die samen zorgen voor een rijkdom aan tradities, cultuur, vernieuwing en ondernemerschap. Van het Maasdal bij Eijsden en het Savelsbos tot de fruitboomgaarden ten oosten van de A2, omvat Eijsden-Margraten een uniek grensgebied in het hart van de Euregio.

Wij streven naar een uitstekende dienstverlening voor onze inwoners en naar verdere ontwikkeling als aantrekkelijke woon-, werk- en leefgemeente binnen Zuid-Limburg en de Euregio. Hiervoor zijn kwaliteit in verscheidenheid, duurzaamheid en maatwerk in voorzieningen richtinggevend. Een nieuwe gemeente vereist een duidelijk en consistent profiel, verankerd in een visie en vertaald naar beleid en dienstverlening. Constructief contact en een duurzame relatie met burgers, partners en anderen (waaronder medewerkers) vormen een cruciale bijdrage aan het realiseren van die visie. Resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en inlevingsvermogen zijn dan ook, naast integriteit, kerncompetenties, die wij van onze medewerkers verwachten.

In 2015 zijn wij gestart met een organisatie ontwikkeltraject, dat ertoe heeft geleid dat op 1 september 2017 de organisatiestructuur wijzigt. De nieuwe organisatiestructuur bestaat uit vijf afdelingen die elk geleid worden door een afdelingshoofd. De eindverantwoordelijkheid van de organisatie ligt bij de directie, bestaande uit de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur en de Adjunct-directeur en daarbij ondersteund door de Controller en HRM.

De afdelingshoofden leggen rechtstreeks verantwoording af aan de Adjunct-directeur.

De nieuwe organisatie bestaat uit de volgende vijf afdelingen:
 • Fysieke leefomgeving (ca. 31 fte)
 • Openbare Ruimte (ca. 36 fte
 • Financiën en Informatiemanagement (ca. 24 fte)
 • Servicebureau (ca. 36 fte)
 • Mens en Samenleving (ca. 22 fte)Functie
De afdeling Financiën en Informatiemanagement heeft de volgende aandachtsgebieden: Financiën, ICT, Documentaire Informatievoorziening en Geo-informatie. Voor de afdeling Financiën en Informatiemanagement zijn wij op zoek naar een Afdelingshoofd Financiën en Informatiemanagement (1 fte). Als afdelingshoofd geef je leiding aan de afdeling en ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling, de toepassing van integraal management en de processen.

Vanaf 1 september 2017 werken wij in een nieuwe organisatiestructuur waarbinnen de afdelingen doorontwikkeld worden. Voor de beleidsvelden financiën en informatiemanagement is de afgelopen periode een visie ontwikkeld, waarin de transitie van beheren naar adviseren centraal staat. De inrichting conform de Visie op Financiën & Control is nagenoeg gereed en de inrichting conform de Visie op Informatiemanagement is lopende.

Taken
 • Het dagelijks beheer en de leiding van de medewerkers van zijn afdeling (instroom, doorstroom, ontwikkeling en uitstroom). Je bent hierin integraal verantwoordelijk voor zowel financiën als het personeel.
 • Geeft invulling aan en is verantwoordelijk voor het bestaan en de werking van de zogenaamde informatiepiramide waaronder de rapportagestructuren van de P&C cyclus.
 • Adviseert en inspireert de organisatie ten aanzien van de (door)ontwikkeling van de processen (de business) op basis van het zogenaamde business partnermodel.
 • Geeft invulling aan het strategisch informatie overleg (SIO) in nauw overleg met de adjunct-directeur.
 • Innoveert en beheert de rapportagesystematiek mede met behulp van een rapportage instrument.
 • Eindverantwoordelijk voor de processen die in jouw afdeling voorkomen en daarmee ook effectieve en efficiënte inrichting hiervan.
 • Eindverantwoordelijk voor het realiseren van de resultaten van zijn afdeling, vastgesteld in de jaarlijkse A3-planning. Daarnaast de uitvoering van de aan de afdeling toegewezen bestuursopdrachten, het opvolgen van de aanwijzingen van de adjunct-directeur alsmede de aanwijzing van ambtenaren van de afdeling, die de verantwoordelijkheid zullen dragen voor de uitvoering van de voorgestelde besluiten.
 • Je bent lid van het managementteam en hiermee medeverantwoordelijk voor afdeling overstijgende taken.
 • Afstemmen met de portefeuillehouder ten aanzien van de inhoud en de voortgang van de resultaten van zijn afdeling.
 • Verantwoordelijk voor het middelenbeheer van de afdeling, het in stand houden van de administratieve organisatie van de afdeling, het tijdig en volledig aanleveren van de juiste bestuurlijke informatie, managementinformatie en de bewaking van de financiële rechtmatigheid bij de uitvoering van de A3-planning.
 • Zorgdragen voor het toetsen van voorstellen die in opdracht van de directie voor het College worden voorbereid op:
  • de tijdigheid, de juistheid en de volledigheid van de gegeven informatie;
  • de juridische rechtmatigheid, de financiële rechtmatigheid, de doelmatigheid en doeltreffendheid;
  • de bestuurlijk-juridische en politiek vastgestelde kaders.

Functie eisen
De gemeente Eijsden-Margraten verwacht van elke medewerker te beschikken over de volgende kerncompetenties:
 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Inlevingsvermogen
 • Integriteit

Daarnaast verwachten wij dat een afdelingshoofd voldoet aan de volgende functie-specifieke competenties:
 • Inhoudelijke affiniteit met de vakgebieden Financiën, Informatievoorziening en Informatiemanagement.
 • Je bent in staat om te anticiperen op belangrijke ontwikkelingen, die om veranderingen vragen binnen de gemeentelijke organisatie en deze te concretiseren in adviezen en procesmanagement.
 • Je bevordert en initieert (regionale) samenwerking en creëert draagvlak voor beleid en uitvoering.
 • Als integraal manager beschik je over coachende en resultaatgerichte leidinggevende vaardigheden
 • Je hebt een helikopterview gebaseerd op een integraal verantwoordelijkheidsgevoel, ook over de eigen afdeling heen.
 • Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en weet ambtelijke en bestuurlijke processen te verbinden.
 • Je bent innovatief en in staat om als vernieuwer conceptuele denkkaders te ontwikkelen en procesgericht te vertalen.
 • Je geeft sturing aan de vertaling van strategie naar operatie, je hebt daarbij een praktische instelling en je bent een “doener”.

Tenslotte verwachten wij een academisch werk- en denkniveau en relevante werkervaring ten aanzien van gemeentelijke financiën en informatiemanagement.

Aanbod
Een veelzijdig takenpakket in een collegiale en informele werksfeer. Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en ruime mogelijkheden om je kwaliteiten verder te ontwikkelen. Het salaris van dit boeiende takenpakket is afhankelijk van je vaardigheden, opleiding en werkervaring en is vastgesteld op maximaal € 5.837,– bruto per maand (salarisschaal 13) op fulltime basis. Wij bieden een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid volgt een vaste aanstelling.

Inlichtingen
De gemeente Eijsden-Margraten wordt in deze procedure ondersteund door Delfin Executives. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Lansu, tel. 06-23909009 of Max Ruiters, tel. 06-46117342. Mocht u interesse hebben in deze functie en voldoet u aan het profiel, dan kunt u uw brief en curriculum vitae voor 3 september 2017 uploaden via onze website.

Solliciteren
Meer info  www.delfin.eu